Justerat protokoll, kommunfullmäktige 2 mars 2023

Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-03-02

Paragrafer

1—36

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-03-29

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 20 mars 2023 08:17
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas