Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden
1 mars 2023

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Paragrafer

§§ 28-54

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-02-28

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen, mob@berg.se

Information om överklagan

Information om överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad: 7 mars 2023 11:08
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas