Justerat protokoll, socialutskottet 27 februari

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

27 februari

Paragrafer

§§ 21-36

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-03-29

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

SU 27 februari , 2.8 MB.

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 8 mars 2023 15:51
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas