Justerat protokoll, samordningsförbundet i Jämtlands län 3 mars

Beslutsorgan

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum

3 mars

Paragrafer

§§ 5-12

Anslaget sattes upp

2023-03-10

Anslaget tas ner

2023-03-31

Protokollet förvaras

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Information om överklagan

Överklaga

Senast uppdaterad: 23 mars 2023 13:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas