Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 7 mars

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

7 mars

Paragrafer

26-37

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-04-05

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 15 mars 2023 11:51
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas