Justerat protokoll, kommunstyrelsen 15 mars

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragraf

101

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-04-07

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 16 mars 2023 08:10
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas