Justerat protokoll, kommunstyrelsen 17 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer

143—165

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-06-14

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 23 maj 2023 15:53
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas