Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 23 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

23 maj

Paragrafer

45–55

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-06-14

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 24 maj 2023 12:45
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas