Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 5 september

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

5 september

Paragrafer

56-65

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-10-03

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 12 september 2023 10:25
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas