Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 6 september

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-09-06

Paragrafer

42—62

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-10-10

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 18 september 2023 13:50
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas