Beslutsorgan

Kommunstyrelsens bildningsutskott

Sammanträdesdatum

14 september

Paragrafer

38–49

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-10-10

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 19 september 2023 11:33
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas