Kungörelse vindkraftspark Rodovålen​

Beslut gällande uppgradering av vindkraft, så kallad ”repowering” inom Rodovålens vindkraftspark, fastigheten Hån 6:29, Härjedalens kommun, har fattats av Miljö- och byggnämnden. Rodovind AB avser att ersätta tre befintliga vindkraftverk med två nya.

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-11-16

Senast uppdaterad: 10 januari 2024 11:24
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas