Kungörelse vindkraftspark Rodovålen

Beslut gällande uppgradering av vindkraft, så kallad ”repowering” inom Rodovålens vindkraftspark, fastigheten Hån 6:29, Härjedalens kommun, har fattats av Miljö- och byggnämnden. Rodovind AB avser att ersätta tre befintliga vindkraftverk med två nya.

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2023-11-16

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023 10:45
Redaktör för sidan: Sanna Krantz
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas