Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 26 mars

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Paragrafer

22–32

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-04-24

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 2 april 2024 09:47
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas