Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 21 mars

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

21 mars

Paragrafer

12–21

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-04-23

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 2 april 2024 11:23
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas