Justerat protokoll, samhällsutvecklingsutskottet 7 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

7 maj

Paragrafer

22–38

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-05-31

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 10 maj 2024 08:40
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas