Justerat protokoll, socialutskottet 6 maj

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

6 maj

Paragrafer

§ 43-56

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-05-31

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

SU 6 maj , 1.4 MB.

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 10 maj 2024 09:00
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas