Detaljplan inför antagande - Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen

Kommunen planerar att behandla planförslaget i kommunstyreslen den 13/6 och sedan för beslut i kommunfullmäktige 26/6 2024.

Handlingar inför antagande av Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen

Senast uppdaterad: 16 maj 2024 11:01
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas