Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 29 maj - omedelbar justering

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Paragrafer

43–44

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-06-21

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 30 maj 2024 09:16
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas