Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 29 maj

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Paragrafer

45–61

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-06-22

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 31 maj 2024 11:01
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas