Justerat protokoll, kommunstyrelsen 26 juni

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-26

Paragraf

157

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-20

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 28 juni 2024 09:11
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas