Justerat protokoll, socialutskottet 24 juni

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesdatum

24 juni

Paragrafer

§ 57-96

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-26

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 28 juni 2024 10:28
Redaktör för sidan: Belinda Härjebäck
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas