Justerat protokoll, kommunledningsutskottet 26 juni

Beslutsorgan

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-26

Paragrafer

62–63

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-23

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 1 juli 2024 08:32
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas