Justerat protokoll, miljö- och byggnämnden
27 juni 2024

Beslutsorgan

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Sammanträdesdatum

2024-06-27

Paragrafer

§§ 148-208

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-23

Protokollet förvaras

Miljö- och byggavdelningen, mob@berg.se

Information om överklagan

Information om överklagan

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 juli 2024 10:15
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas