Antagande av detaljplan - Funäsdalen 12:18

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2024-06-26, § 73.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024 10:48
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas