Antagande av detaljplan - Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2024-06-26, § 74.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024 13:53
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas