Justerat protokoll, kommunfullmäktige 26 juni

Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-06-26

Paragrafer

44–87

Anslaget sattes upp

Anslaget tas ner

2024-07-26

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 4 juli 2024 08:06
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas