Överförmyndarens mottagningstider

Expeditionen tar endast emot bokade besök.

Besök bokas på telefon 0680-161 45 eller via overformyndare@herjedalen.se

Överförmyndarens expedition finns på kommunens lokalkontor i Hede.

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 september 2021 11:39
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas