Överförmyndarens mottagningstider

Överförmyndarens ärenden handläggs i Bräcke.

Handläggningen av överförmyndarens ärenden sker i Bräcke från 1 januari 2022. Bräckes överförmyndarkontor finns i Bräckes förvaltningshus.

Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 mars 2022 16:08
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas