Överförmyndarens mottagningstider

Expeditionen tar endast emot bokade besök.

Besök bokas via telefon 0680-161 45, mån-fre kl 10-12 eller via e-post overformyndare@herjedalen.se

Sedan den 1 juni 2020 finns överförmyndarens expedition på kommunens lokalkontor i Hede.

Kontakt

Senast uppdaterad: 4 januari 2021 08:42
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas