Överförmyndarens mottagningstider

Expeditionen tar endast emot bokade besök.

Besök bokas via telefon 0680-161 45, måndag, onsdag, fredag kl 10-12 eller via
e-post overformyndare@herjedalen.se

Begränsade telefontider i första hand till och med 28 februari på grund av hög arbetsbelastning.

Sedan den 1 juni 2020 finns överförmyndarens expedition på kommunens lokalkontor i Hede.

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 januari 2021 13:57
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas