Förvaltningsorganisation

Politiker i kommunen fattar övergripande beslut om mål och riktlinjer. Fritidspolitiker har ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns förvaltningar med tjänstemän, som verkställer besluten och sköter verksamheten.

Varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba med de mål politikerna bestämt.

Bild över Härjedalens kommuns förvaltningsorganisationFörstora bilden

Bild över Härjedalens förvaltningsorganisation och kommunala bolag

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning som leds av kommunchef Gunnel Gyllander.

Under kommunledningsförvaltningen finns avdelningarna; kansli, ekonomi, HR och IT.

Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, fritidshem, fritidsgårdar och vuxenutbildning.

Förvaltningen ansvarar även för Anpassad grundskola och Lärvux.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem avdelningar

  • infrastruktur
  • kost och service
  • fritid och kultur
  • arbetsmarknad
  • utveckling

Förvaltningen verkar för gott företagsklimat i kommunen och att stimulera och stödja befintliga och blivande företag. Här finns bibliotek, kultur och fritid. Till förvaltningen hör arbetsmarknadsenheten, kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) som främjar aktivt deltagande i samhällslivet. Samhällsutvecklingsförvaltningen har hand om mark- och exploaterings­ärenden, transportcentral, gator och vägar, service gällande kost och lokalvård, fritid och kommunens flygplats.

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver stöd och hjälp.

Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsområden

  • Individ- och familjeomsorg
  • Vård och omsorg
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 10:31
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas