Gemensam miljö- och byggnämnd

Härjedalens kommuns miljö- och byggnämnd är gemensam med Bergs kommun.

Härjedalens kommun samverkar i miljö- och byggfrågor med Bergs kommun. Nämnden ansvarar för till exempel bygglovsärenden, tillsyn och tillståndsgivning enligt lag av en rad verksamheter, planarbete.

Härjedalens kommun tillsätter 4 av de 7 ledamöterna i miljö- och byggnämnden. Bergs kommun tillsätter 3 ledamöter.

Namn

Parti

Kontakt

Thomas Wiklund, Sveg

(M)

thomas.wiklund@herjedalen.se

Tomas Rihpa, Funäsdalen

(C)


Pelle Johansson, Funäsdalen

(S)


Lillemor Norling, Sveg

(V)Härjedalens kommun tillsätter 4 av de 7 ersättarna i miljö- och byggnämnden. Bergs kommun tillsätter 3 ledamöter.

Namn

Parti

Kontakt

Mikael Jonasson, Sörviken

(C)


Bo Eriksson, Vemdalen

(KD)


Patrik Larsson, Tännäs

(M)


Linda Bergström, Sveg

(S)


Senast uppdaterad: 30 december 2021 12:17
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas