Gemensam miljö- och byggnämnd

Härjedalens kommuns miljö- och byggnämnd är gemensam med Bergs kommun.

Härjedalens kommun samverkar i miljö- och byggfrågor med Bergs kommun. Nämnden ansvarar för till exempel bygglovsärenden, tillsyn och tillståndsgivning enligt lag av en rad verksamheter, planarbete.

Härjedalens kommun tillsätter 4 av de 7 ledamöterna i miljö- och byggnämnden. Bergs kommun tillsätter 3 ledamöter.

Namn

Parti

Kontakt

Thomas Wiklund, Sveg, vice ordförande

(M)

thomas.wiklund@herjedalen.se

Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Bo Eriksson, Vemdalen

(KD)


Per-Erik "Pelle" Johansson

(S)Härjedalens kommun tillsätter 4 av de 7 ersättarna i miljö- och byggnämnden. Bergs kommun tillsätter 3 ledamöter.

Namn

Parti

Kontakt

Tomas Rihpa, Funäsdalen

(C)


Stig Englund, Hede

(S)


Billy Anklew, Lillhärdal

(SD)


Lillemor Norling, Sveg

(V)


Senast uppdaterad: 18 januari 2023 16:25
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas