Kommunens revisorer

Revisorerna granskar hur kommunen sköter sin verksamhet.

Under våren varje år sammanställer revisorerna resultaten av sin granskning. De ligger till grund för beslut om ansvarsfrihet.

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunnig som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för att fullgöra uppdraget.

Läs mer om revision på sidan Revision och revisionsrapporter.

Revisorer i Härjedalens kommun

Namn, uppdrag,
partibeckning eller
titel

Telefon

Mejl

Camilla Reinholtz (C)
ordförande (S)

0725 - 44 70 91

camilla.reinholtz@herjedalen.se

Solveig Haugen (S)

0705 - 95 87 05

solveig.haugen@telia.com

Henry Johansson (S)

0706 - 17 33 47

henry.johansson@herjedalen.se

Per-Erik "Pelle" Persson (VH)

0725 - 19 34 92

pelle.persson@herjedalen.se

VakantMikael Lindberg
sakkunnigt biträde KPMG

070-358 87 06

mikael.lindberg@kpmg.se


Kontakt

Senast uppdaterad: 18 januari 2023 16:26
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas