Kommunens revisorer

Revisorerna granskar hur kommunen sköter sin verksamhet.

Under våren varje år sammanställer revisorerna resultaten av sin granskning. De ligger till grund för beslut om ansvarsfrihet.

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunnig som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för att fullgöra uppdraget.

Läs mer om revision på sidan Revision och revisionsrapporter.

Revisorer i Härjedalens kommun

Namn, uppdrag,
partibeckning eller
titel

Telefon

Mejl

Folke Bäck
ordförande (S)

070-689 79 35

folke.back@herjedalen.se

Lars-Olof Eliasson
vice ordförande (KD)

070-206 20 04

lars-olof.eliasson@herjedalen.se

Maj-Lis Eriksson Holm (S)

070-221 52 51

maj-lis.erikssonholm@herjedalen.se

Henry Johansson (S)

070-617 33 47

henry.johansson@herjedalen.se

Camilla Reinholtz (C)

072-544 70 91

camilla.reinholtz@herjedalen.se

Mikael Lindberg
sakkunnigt biträde KPMG

070-358 87 06

mikael.lindberg@kpmg.se


Kontakt

Senast uppdaterad: 30 december 2021 12:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas