Kommunens revisorer

Revisorerna granskar hur kommunen sköter sin verksamhet.

Under våren varje år sammanställer revisorerna resultaten av sin granskning. Dessa resultat ligger till grund för beslut om de som har ansvarat för verksamheten ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunnig som har den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för att fullgöra uppdraget.

Mikael Lindberg, sakkunnigt biträde KPMG
mikael.lindberg@kpmg.se

Namn

Parti

Kontakt

Folke Bäck, Hedeviken - ordförande

(S)

folke.back@herjedalen.se

Camilla Reinholtz, Ulvkälla

(C)


Lars-Olof Eliasson, Sveg

(KD)


Henry Johansson, Sveg

(S)


Maj-Lis Eriksson-Holm, Ulvkälla

(S)


Senast uppdaterad: 30 september 2020 12:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas