Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Kommunen styrs av en församling folkvalda politiker - kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor av större vikt för kommunen. Det är fullmäktige som bestämmer om kommunens budget.

Kommunfullmäktige är den enda beslutsinstansen i kommunen som väljs i allmänna val, fullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet, dessa kan i sin tur utse ett eller flera utskott med ansvar att bereda eller fatta beslut i ärenden.

Namn och partitillhörighet kommunfullmäktiges ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Anders Häggkvist

(C)


Jenny Hansen

(C)


Mats Ericsson

(C)


Lisa Sjelin

(C)


Olle Larsson

(HP)


Berit Lindstedt

(HP)


Margareta Mahmoud-Persson

(KD)


Bengt-Arne Persson

(L)


Maria Nordkvist

(L)


Johan Fredholm

(M)


Lars-Olof Mattsson

(M)


Thomas Wiklund

(M)


Pontus Nissblad, vice ordförande

(M)


Simon Åslund

(M)


Lars-Gunnar Nordlander

(S)


Pernilla Heijdenbeck Persson, ordförande

(S)


Per-Erik Johansson

(S)


Linda Bergström

(S)


Christer Nordqvist

(S)


Maria Olsson

(S)


Torbjörn Bergman

(S)


Lena Bäckelin

(S)


Billy Anklew

(SD)


Ted Länsberg

(SD)


Jan Johansson, andre vice ordförande

(SD)


Lukas Segolsson

(SD)


Jeannette EK

(V)


Bo Danielsson

(V)


Karin Holmin

(VH)


Roger Lindén

(VH)


Maria Ekelund

(VH)
Namn och partitillhörighet på kommunfullmäktiges ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Jan-Erik Svensson

(C)


Gunnar Hedin

(C)


Per-Anders Tapper

(HP)


Lars-Olof Busk

(HP)


Bo Eriksson

(KD)


Tina Andersson

(KD)


Eva-Britt Boij

(L)


Per Roslund

(L)


Ragnar Dillner

(M)


Niklas Persson

(M)


Elisabeth Kråik

(M)


Conny Persson

(S)


Robin Åslund

(S)


Leif Nilsson

(S)


Gunilla Larsson

(S)


Pär-Åke Eriksson

(SD)


Torgny Svensson

(SD)


Lillemor Norling

(V)


Åke Remén

(V)


Roland Persson

(VH)


Nina Ekelund

(VH)


Senast uppdaterad: 18 januari 2023 16:25
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas