Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Kommunen styrs av en församling folkvalda politiker - kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor av större vikt för kommunen. Det är fullmäktige som bestämmer om kommunens budget.

Kommunfullmäktige är den enda beslutsinstansen i kommunen som väljs i allmänna val, fullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet, dessa kan i sin tur utse ett eller flera utskott med ansvar att bereda eller fatta beslut i ärenden.

En tabell som visar namn och partitillhörighet på kommunfullmäktiges ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Pernilla Heijdenbeck Persson, Sveg, - ordförande

(S)

pernilla.heijdenbeck-persson@herjedalen.se

Gunnar Hedin, Lillhärdal - vice ordförande

(C)

gunnar.hedin@herjedalen.se

Åke Remén, Sveg - andre vice ordförande

(V)

ake.remen@herjedalen.se

Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)


Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Mikael Jonasson, Sörviken

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Margareta Mahmoud-Persson, Sveg

(KD)


Torbjörn Rensberg, Funäsdalen

(L)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Billy Anklew, Lillhärdal

(-)


Nils-Olof Friberg, Vemdalen

(HP)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Lars-Gunnar Nordlander, Sveg

(S)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Per-Erik "Pelle" Johansson, Funäsdalen

(S)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Agneta Ohlsson, Funäsdalen

(S)


Maria Olsson, Funäsdalen

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Helena Larsson, Överberg

(V)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Ingegärd Fjällgärde, Sveg

(-)


Gunilla Zetterström-Bäcke, Lillhärdal

(-)


En tabell som visar namn och partitillhörighet på kommunfullmäktiges ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Stig Holm, Härjeåbron

(C)


Anneli Fundin, Funäsdalen

(C)


Tomas Rihpa, Funäsdalen

(C)


Ulla-Britt Åslund, Lofsdalen

(KD)


Karin Eliasson, Sveg

(KD)


Eva-Britt Boij, Sveg

(L)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Jonas Lövnord, Hede

(HP)


Margareta Gladh, Sveg

(M)


Jon Wagenius, Funäsdalen

(M)


Göran Påhlson, Sveg

(S)


Linda Bergström, Sveg

(S)


Elving Forsström, Sveg

(S)


Kristina Holm, Vemhån

(S)


Inger Forsström, Sveg

(S)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Jeannette Ek, Sveg

(V)


Kicki Jonasson, Sveg

(VH)


Roland Persson, Älvros

(VH)


Senast uppdaterad: 15 oktober 2021 08:41
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas