Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Kommunen styrs av en församling folkvalda politiker - kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor av större vikt för kommunen. Det är fullmäktige som bestämmer om kommunens budget.

Kommunfullmäktige är den enda beslutsinstansen i kommunen som väljs i allmänna val, fullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet, dessa kan i sin tur utse ett eller flera utskott med ansvar att bereda eller fatta beslut i ärenden.

Namn och partitillhörighet kommunfullmäktiges ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Pernilla Heijdenbeck Persson, Sveg, ordförande

(S)

pernilla.heijdenbeck-persson@herjedalen.se

Gunnar Hedin, Lillhärdal

vice ordförande

(C)

gunnar.hedin@herjedalen.se

Åke Remén, Sveg

andre vice ordförande

(V)

ake.remen@herjedalen.se

Billy Anklew, Lillhärdal

(-)


Ingegärd Fjällgärde, Sveg

(-)


Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)


Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Mikael Jonasson, Sörviken

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Nils-Olof Friberg, Vemdalen

(HP)


Margareta Mahmoud-Persson Sveg

(KD)


Torbjörn Rensberg, Funäsdalen

(L)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Lars-Gunnar Nordlander, Sveg

(S)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Per-Erik Pelle Johansson, Funäsdalen

(S)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Maria Olsson, Funäsdalen

(S)


Göran Påhlson, Sveg

(S)


Linda Bergström, Sveg

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Helena Larsson, Överberg

(V)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Namn och partitillhörighet på kommunfullmäktiges ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Stig Holm, Härjeåbron

(C)


Anneli Fundin, Funäsdalen

(C)


Tomas Rihpa, Funäsdalen

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Jonas Lövnord, Hede

(HP)


Ulla-Britt Åslund, Lofsdalen

(KD)


Karin Eliasson, Sveg

(KD)


Eva-Britt Boij, Sveg

(L)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Margareta Gladh, Sveg

(M)


Jon Wagenius, Funäsdalen

(M)


Elving Forsström, Sveg

(S)


Kristina Holm, Vemhån

(S)


Inger Forsström, Sveg

(S)


Ismail Kizilkaya, Sveg

(S)


Inger Larsson, Ytterhogdal

(S)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Jeannette Ek, Sveg

(V)


Kicki Jonasson, Sveg

(VH)


Roland Persson, Älvros

(VH)


Senast uppdaterad: 22 mars 2022 13:12
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas