Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Kommunen styrs av en församling folkvalda politiker - kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor av större vikt för kommunen. Det är fullmäktige som bestämmer om kommunens budget.

Kommunfullmäktige är den enda beslutsinstansen i kommunen som väljs i allmänna val, fullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet, dessa kan i sin tur utse ett eller flera utskott med ansvar att bereda eller fatta beslut i ärenden.

Namn

Parti

Kontakt

Pernilla Heijdenbeck Persson, Sveg, - ordförande

(S)

pernilla.heijdenbeck-persson@herjedalen.se

Gunnar Hedin, Lillhärdal - vice ordförande

(C)

gunnar.hedin@herjedalen.se

Åke Remén, Sveg - andre vice ordförande

(V)

ake.remen@herjedalen.se

Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)


Mats Eriksson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Mikael Jonasson, Sörviken

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Margareta Mahmoud-Persson, Sveg

(KD)


Torbjörn Rensberg, Funäsdalen

(L)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Nils-Olof Friberg, Vemdalen

(HP)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Lars-Gunnar Nordlander, Sveg

(S)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Pelle Johansson, Funäsdalen

(S)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Helén Westfält, Vemhån

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Agneta Ohlsson, Funäsdalen

(S)


Mahmoud Alkwas, Sveg

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Helena Larsson, Överberg

(V)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Ingegärd Fjällgärde, Sveg

(-)


Gunilla Zetterström-Bäcke, Lillhärdal

(-)


Namn

Parti

Kontakt

Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Stig Holm, Härjeåbron

(C)


Anneli Fundin, Funäsdalen

(C)


Tomas Rihpa, Funäsdalen

(C)


Ulla-Britt Åslund, Lofsdalen

(KD)


Karin Eliasson, Sveg

(KD)


Eva-Britt Boij, Sveg

(L)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Jonas Lövnord, Hede

(HP)


Margareta Gladh, Sveg

(M)


Jon Wagenius, Funäsdalen

(M)


Mimmie Stålhandske, Sveg

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Maria Olsson, Funäsdalen

(S)


Göran Påhlson, Sveg

(S)


Lind Bergström, Sveg

(S)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Jeannette Ek, Sveg

(V)


Kicki Jonasson, Sveg

(VH)


Roland Persson, Älvros

(VH)


Senast uppdaterad: 24 september 2020 13:23
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas