Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den främsta kommunala myndigheten, här fattas de flesta av kommunens beslut.

Kommunstyrelsen är ansvarig för de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag till kommunfullmäktige, se till att det fullmäktige har beslutat utförs, hålla uppsikt över de kommunala bolagen och fatta beslut i en rad frågor som rör kommunens förvaltning eller drift.

Kommunstyrelsen har fyra utskott, som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde.

En tabell med kommunstyrelsens ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Anders Häggkvist, Vemdalen, ordförande

(C)

Anders.Haggkvist @herjedalen.se
0680 - 161 70

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg, vice ordförande

(S)

Lars-Gunnar.Nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Karin Holmin, Ulvkälla, andre vice ordförande tillika oppositionsråd

(VH)

Karin.Holmin@herjedalen.se
0722 - 19 44 30

Gunilla Zetterström Bäcke, Lillhärdal

(-)


Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Åke Remén, Sveg

(V)En tabell med kommunstyrelsens ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Torbjörn Andersson, Sveg

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Gunnar Hedin, Lillhärdal

(C)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Margareta Mahmoud-Persson, Sveg

(KD)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Berit Lindstedt, Sveg

(HP)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Pelle Johansson, Funäsdalen

(S)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Inger Larsson, Ytterhogdal

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Ismail Kizilkaya, Sveg

(S)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


VakantTed Länsberg, Överhogdal

(SD)


Senast uppdaterad: 30 december 2020 13:56
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas