Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den främsta kommunala myndigheten, här fattas de flesta av kommunens beslut.

Kommunstyrelsen är ansvarig för de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag till kommunfullmäktige, se till att det fullmäktige har beslutat utförs, hålla uppsikt över de kommunala bolagen och fatta beslut i en rad frågor som rör kommunens förvaltning eller drift.

Kommunstyrelsen har fyra utskott, som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde.

En tabell med kommunstyrelsens ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander,

Sveg, ordförande

(S)

lars-gunnar.Nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Anders Häggkvist, Vemdalen,

vice ordförande

(C)

anders.haggkvist@herjedalen.se
0680 - 161 70

Karin Holmin, Sveg, andre vice ordförande

(VH)

karin-holmin@hotmail.com

0722 - 19 44 30

Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Per-Erik "Pelle" Johansson, Funäsdalen

(S)


Billy Anklew, Lillhärdal

(SD)


Ted Länsberg, Ytterhogdal

(SD)


Jeannette Ek, Sveg

(V)En tabell med kommunstyrelsens ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Torbjörn Andersson, Sveg

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Jon Wagenius, Funäsdalen

(HP)


Margareta Mahmoud-Persson

(KD)


Eva-Britt Boij, Sveg

(L)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Elisabeth Kråik, Vemdalen

(M)


Niklas Persson, Hede

(M)


Maria Syrjälä, Byvallen

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Lena Bäckelin, Sveg

(S)


Elvin Forsström, Sveg

(S)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Jan Johansson, Sveg

(SD)


Lukas Segolsson

(SD)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Maria Ekelund, Sveg

(VH)


Nina Ekelund, Sveg

(VH)


Senast uppdaterad: 6 mars 2023 15:53
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas