Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den främsta kommunala myndigheten, här fattas de flesta av kommunens beslut.

Kommunstyrelsen är ansvarig för de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag till kommunfullmäktige, se till att det fullmäktige har beslutat utförs, hålla uppsikt över de kommunala bolagen och fatta beslut i en rad frågor som rör kommunens förvaltning eller drift.

Kommunstyrelsen har fyra utskott, som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde.

En tabell med kommunstyrelsens ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg, ordförande

(S)

lars-gunnar.Nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Anders Häggkvist, Vemdalen, vice ordförande

(C)

anders.haggkvist@herjedalen.se
0680 - 161 70

Åke Remén, Sveg

(V)

ake.remen@herjedalen.se
0722 - 19 44 30

Gunilla Zetterström Bäcke, Lillhärdal

(-)


Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Billy Anklew, Lillhärdal

(-)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)En tabell med kommunstyrelsens ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Torbjörn Andersson, Sveg

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Margareta Mahmoud-Persson, Sveg

(KD)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Berit Lindstedt, Sveg

(HP)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Per-Erik "Pelle" Johansson, Funäsdalen

(S)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Inger Larsson, Ytterhogdal

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Ismail Kizilkaya, Sveg

(S)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Solveig Haugen, Storån

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Senast uppdaterad: 17 augusti 2021 15:20
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas