Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den främsta kommunala myndigheten, här fattas de flesta av kommunens beslut.

Kommunstyrelsen är ansvarig för de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag till kommunfullmäktige, se till att det fullmäktige har beslutat utförs, hålla uppsikt över de kommunala bolagen och fatta beslut i en rad frågor som rör kommunens förvaltning eller drift.

Kommunstyrelsen har fyra utskott, som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde.

En tabell med kommunstyrelsens ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander,

Sveg, ordförande

(S)

lars-gunnar.Nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Anders Häggkvist, Vemdalen

vice ordförande

(C)

anders.haggkvist@herjedalen.se
0680 - 161 70

Bengt-Arne Baben Persson

Sveg, andre vice ordförande

(L)

bengt-arne.persson@herjedalen.se

0722 - 19 44 30

Billy Anklew, Lillhärdal

(-)


Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Per-Erik "Pelle" Johansson, Funäsdalen

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)En tabell med kommunstyrelsens ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Torbjörn Andersson, Sveg

(C)


Elina Grubb, Hede

(C)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Jan-Erik Svensson Hede

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Berit Lindstedt, Vemdalen

(HP)


Margareta Mahmoud-Persson

Sveg

(KD)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Inger Larsson, Ytterhogdal

(S)


Sune Halvarsson, Hedeviken

(S)


Ismail Kizilkaya, Sveg

(S)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Solveig Haugen, Storån

(S)


Rune Berglund, Vemhån

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Åke Remén, Sveg

(V)


Senast uppdaterad: 19 april 2022 08:41
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas