Bildningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens bildningsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Bildningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel barn- och ungdomsfrågor, skolor, fritidshem.

Namn

Parti

Kontakt

Johan Fredholm, Funäsdalen ordförande

(M)

johan.fredholm@herjedalen.se

Lisa Sjelin, Vemdalen, vice ordförande

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Elving Forsström, Sveg

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Namn

Parti

Kontakt

Jan-Erik Svensson, Hede

(C)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Lukas Segolsson, Sveg

(SD)


Maria Ekelund, Ulvkälla

(VH)


Senast uppdaterad: 30 januari 2023 09:04
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas