Bildningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens bildningsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Bildningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel barn- och ungdomsfrågor, skolor, fritidshem.

Namn

Parti

Kontakt

Johan Fredholm, Funäsdalen ordförande

(M)

johan.fredholm@herjedalen.se

Torbjörn Bergman, Sveg

vice ordförande

(S)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Namn

Parti

Kontakt

Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Bengt-Arne Baben Persson, Sveg

(L)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Senast uppdaterad: 9 mars 2022 12:37
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas