Bildningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens bildningsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Bildningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel barn- och ungdomsfrågor, skolor, fritidshem.

Namn

Parti

Kontakt

Johan Fredholm, Funäsdalen - ordförande

(M)

johan.fredholm@herjedalen.se

Torbjörn Bergman, Sveg - vice ordförande

(S)


Maj-Britt Halvarsson, Linsell

(C)


Per-Anders Tapper, Tännäs

(HP)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Namn

Parti

Kontakt

Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Leif Nilsson, Ytterhogdal

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Senast uppdaterad: 30 december 2020 14:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas