Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett dem stora beslutsbefogenheter inom sina respektive ämnesområden. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Kommunledningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel ekonomi, personalfrågor, kommunens förvaltningsorganisation.

Namn

Parti

Kontakt

Anders Häggkvist, Vemdalen - ordförande

(C)

anders.haggkvist@herjedalen.se
0680 - 161 70

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg - vice ordförande

(S)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Namn

Parti

Kontakt

Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Billy Anklew, Lillhärdal

(LPO)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Senast uppdaterad: 1 oktober 2020 08:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas