Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett dem stora beslutsbefogenheter inom sina respektive ämnesområden. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Kommunledningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel ekonomi, personalfrågor, kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunledningsutskottets ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander

Sveg, ordförande

(S)

lars-gunnar.nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Anders Häggkvist, Vemdalen vice ordförande

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Bengt-Arne Baben Persson, Sveg

(L)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Kommunledningsutskottets ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Karin Holmin, Sveg

(VH)


Billy Anklew, Lillhärdal

(LPO)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Senast uppdaterad: 9 mars 2022 12:41
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas