Kommunledningsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett dem stora beslutsbefogenheter inom sina respektive ämnesområden. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Kommunledningsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel ekonomi, personalfrågor, kommunens förvaltningsorganisation.

En tabell över kommunledningsutskottets ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg - ordförande

(S)

lars-gunnar.nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Anders Häggkvist, Vemdalen- vice ordförande

(C)


Olle Larsson, Ränningsvallen

(HP)


Magnus Karlsson, Vemdalen

(S)


Åke Remén, Sveg

(V)


En tabell över kommunledningsutskottets ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Mats Ericsson, Tännäs

(C)


Jenny Hansen, Hede

(C)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Billy Anklew, Lillhärdal

(LPO)


Johan Fredholm, Funäsdalen

(M)


Senast uppdaterad: 1 januari 2021 00:00
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas