Samhällsutvecklingsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Samhällsutvecklingsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel näringsliv, infrastruktur, fastighets- och markförvaltning.

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Olof Mattsson,

Sundsätt, ordförande

(M)

lars-olof.mattsson@herjedalen.se

Mats Ericsson, Tännäs, vice ordförande

(C)


Lena Bäckelin, Sveg

(S)


Ted Länsberg, Ytterhogdal

(SD)


Jeannette Ek, Sveg

(V)


Namn

Parti

Kontakt

Elina Grubb, Hede

(C)


Niklas Persson, Hede

(M)


Leif Nilsson, Yttehogdal

(S)


Jan Johansson, Sveg

(SD)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Senast uppdaterad: 30 januari 2023 09:04
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas