Samhällsutvecklingsutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Samhällsutvecklingsutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel näringsliv, infrastruktur, fastighets- och markförvaltning.

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Olof Mattsson

Sundsätt, ordförande

(M)

lars-olof.mattsson@herjedalen.se

Mats Ericsson, Tännäs

vice ordförande

(C)


Bengt-Arne Baben Persson

Sveg

(L)


Per-Erik Pelle Johansson

Funäsdalen

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Namn

Parti

Kontakt

Elina Grubb, Hede

(C)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Senast uppdaterad: 9 mars 2022 12:38
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas