Socialutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens socialutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Socialutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade.

En tabell över socialutskottets ledamöter

Namn

Parti

Kontakt

Anders Häggkvist, Vemdalen ordförande

(C)

anders.haggkvist@herjedalen.se
0680 - 161 70

Torbjörn Andersson, Sveg

vice ordförande

(C)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


En tabell över socialutskottets ersättare

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander

(S)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Margareta Mahmoud-Persson

(KD)


Berit Lindstedt, Sveg

(HP)


Pontus Nissblad

(M)


Senast uppdaterad: 9 mars 2022 12:36
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas