Socialutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens socialutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Socialutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade.

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg - ordförande

(S)

lars-gunnar.nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Torbjörn Andersson, Sveg - vice ordförande

(C)


Maria Nordkvist, Ulvkälla

(L)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Christer Nordqvist, Sveg

(S)


Namn

Parti

Kontakt

Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)


Lisa Sjelin, Vemdalen

(C)


Margareta Mahmoud-Persson

(KD)


Berit Lindstedt, Sveg

(HP)


Pontus Nissblad

(M)


Senast uppdaterad: 1 oktober 2020 08:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas