Tillväxtutskottet

Kommunstyrelsen har tillsatt utskott för att hantera vissa verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens tillväxtutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen. Styrelsen har också gett utskottet stor beslutsbefogenhet inom dess ämnesområde. Kommunstyrelsen har dock fortfarande verksamhetsansvaret.

Tillväxtutskottet bereder och beslutar ärenden som rör till exempel näringsliv, infrastruktur, fastighets- och markförvaltning.

Namn

Parti

Kontakt

Lars-Olof Mattsson, Sundsätt, ordförande

(M)

lars-olof.mattsson@herjedalen.se

Mats Ericsson, Tännäs, vice ordförande

(C)


Bengt-Arne "Baben" Persson, Sveg

(L)


Pelle Johansson, Funäsdalen

(S)


Ted Länsberg, Överhogdal

(SD)


Namn

Parti

Kontakt

Elina Grubb, Hede

(C)


Billy Anklew, Lillhärdal

(HP)


Torbjörn Bergman, Sveg

(S)


Karin Holmin, Ulvkälla

(VH)


Pontus Nissblad, Funäsdalen

(M)


Senast uppdaterad: 1 oktober 2020 08:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas