Övriga gemensamma nämnder

Härjedalens kommun deltar i tre gemensamma nämnder, förutom den gemensamma miljö- och byggnämnen.

Nämnderna har gemensamt att de främst handlägger frågor som gäller upphandling och där det finns ett mervärde i att göra upphandlingen tillsammans med andra. Nämndernas deltagare är olika konstellationer av kommuner i länet samt Region Jämtland-Härjedalen.

Härjedalens kommun är en del av följande nämnder:

  • Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
  • Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel åt kommunerna och regionerna
  • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Nämnd

Ledamot

Parti


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Lars-Gunnar Nordlander, Sveg

(S)

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel åt kommunerna och regionerna

Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Nämnd

Ersättare

Parti


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Anders Häggkvist, Vemdalen

(C)

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel åt kommunerna och regionerna

Christer Nordqvist, Sveg

(S)

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Mats Ericsson, Tännäs

(C)

Senast uppdaterad: 1 januari 2023 00:00
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas