Valnämnd

Valnämnden utför kommunens uppgifter vid allmänna val

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av allmänna val såsom val till riksdagen, kommun- och regionsfullmäktige samt Europaparlamentet.

Namn

Parti

Kontakt

Christer Nordqvist, Sveg

ordförande

(S)


Barbro Eriksdotter, Lillhärdal

(C)


Lars-Olof Mattsson, Sundsätt

(M)


Billy Anklew, Lillhärdal

(SD)


Bo Danielsson, Sveg

(V)


Namn

Parti

Kontakt

Örjan Eriksson, Sveg

(C)


Thomas Wiklund, Sveg

(M)


Stefan Törnberg, Sveg

(S)


Jan Johansson, Sveg

(SD)


Jonas Johansson, Sveg

(V)


Senast uppdaterad: 18 januari 2023 16:26
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas