För timanställda i socialförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen

Information från Resurscenter för timanställda i Härjedalens kommun.

Vi är glada för att du har valt att arbeta hos oss. Dag som natt, året runt finns vi där för härjedalingar. Stort tack för det arbete du gör.

Covid-19, restriktioner och hygien

Som arbetsgivare följer vi utvecklingen av coronaviruspandemin och följer de direktiv som myndigheterna ger. 

Vi påminner om den basala hygienen; den viktigaste åtgärden för att hindra smitta är att använda arbetskläderna endast i arbetet och tvätta händerna ofta och noggrant. Tillsammans hindrar vi att smittan inte sprids.

Förhållningsregler för hushållskontakter

Information för dig som bor tillsammans med någon som testats positivt för covid-19.Förhållningsregler för hushållskontakter på Region Jämtland-Härjedalens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk meddela så fort som möjligt till:

Hede äldreomsorg

Samordnare 0684-168 85
Kvällar och helger: Ring direkt till arbetsplatsen
Inne Hedegården 0684-168 88
Utegruppen 073-061 35 44
Loftet 0684-168 93

Funäsdalen äldreomsorg

Ring telefon 0684-167 95

Övriga arbetsplatser i äldreomsorg och LSS

Helgfria dagar 6.30-15 ring 0680-163 97
Övrig tid: Kontakta den arbetsplats du ska genomföra arbetspasset på.

Arbetsplatser inom kök, städ och badhus

Du som arbetar inom kök, städ eller badhus sjukanmäler dig till din arbetsplats.

Uppdatera din tillgänglighet

Håll din tillgänglighet uppdaterad i Time care pool. Lägg in hur du kan arbeta och ta bort tillgänglighet när du har förhinder.

Informera Resurscenter: Ring eller mejla.

Senast uppdaterad: 20 december 2021 16:50
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas