Munskydd för vård och omsorg i coronavirustider

Instruktion för användande av munskydd

  • Används vid patientnära vård- och omsorgsmoment
  • Desinfektera händerna innan du tar på munskyddet
  • Undvik att röra munskyddet under användning - om så skett måste händerna desinfekteras
  • Om du måste rätta till munskyddet ska du desinfektera händerna innan och efter
  • Det går att behålla munskyddet på mellan olika patienter i upp till 4 timmar
  • Om munskyddet känns fuktigt ska det bytas
  • Munskyddet ska aldrig flyttas från munnen/näsan och sättas tillbaka
  • Desinfektera händerna innan du tar av dig munskyddet, om knytband öppna det nedre först, ta i banden inte i munskyddet
  • Släng direkt i soppåse
  • Desinfektera händerna

Frågor och svar om munskydd

Ett munskydd kan sitta på i många timmar om det inte blir blött, synligt förorenat eller om man behöver ta av det av annan anledning. En tumregel är 4 timmar. Så snart

Om du ska vårda en misstänkt covid positiv bör du använda klass II i kombination med visir eller klass IIR med skyddsglasögon eller visir. Används munskydd i förebyggande syfte kan enklare munskydd användas, ända ner till klass I.

Ett munskydd ska täcka både näsa och mun för att fylla sin funktion. Tryck till bygeln över näsan så att munskyddet sitter ordentligt.

Nej. Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig. När du behöver äta eller dricka tar du av dig munskyddet genom att ta i banden och sedan slänga munskyddet i soporna. Desinfektera alltid händerna både innan du tar på dig ett munskydd och efter att du tagit av det.

Ett munskydd som tagits av ska inte tas på igen.

Det går bra att ha samma munskydd på i upp till 4 timmar om det inte blir blött, synligt förorenat eller du behöver ta av det. Var noga med att inte röra munskyddet under tiden du har det på dig.

De munskydd som ska användas är de som är upphandlade av Region Jämtland Härjedalen och som arbetsgivaren tillhandahåller. Inga munskydd ska tas med hemifrån.

Det är en extra säkerhetsåtgärd som införs nu när grundstenarna för att förhindra smittspridning är på plats. Det absolut viktigaste för att förhindra smittspridning är fortfarande att stanna hemma om man är sjuk, följa basala
hygienrutiner och klädregler och använda extra personlig skyddsutrustning i de situationer som kräver det. Glöm inte heller att hålla fysiskt avstånd när det går, både till patienter och kollegor.

• Desinfektera händer.
• Placera munskyddet över näsa, mun och haka.
• Kläm åt metallskenan över näsryggen så att
munskyddet sitter bra.
• Fäst banden bakom huvudet.
• Justera munskyddet så att det täcker näsa, mun och haka.

• Desinfektera händer.
• Knyt upp banden utan att ta i själva munskyddet.
• Börja med det nedre bandet, därefter det övre.
• Lyft munskyddet från ansiktet i banden.
• Släng munskyddet i soporna.
• Desinfektera händer.

Att personal har munskydd på sig kan försvåra kommunikationen med patienter som har nedsatt hörsel. Tänk på att titta på patienten när du pratar, prata tydligt utan att skrika och undvik att prata för snabbt eller för sakta. Försök hitta miljöer som inte har så mycket andra störande ljud. I vissa situationer kan du förstärka det du säger genom att t.ex. skriva på ett papper eller på annat hjälpmedel. Fungerar inte det heller kan man behöva göra ett avsteg från rutinen om att använda munskydd och istället använda ett hellångt visir.

Socialstyrelsens utbildning i basala hygienrutiner

Socialstyrelsens utbildning i basala hygienrutiner är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Region Jämtland-Härjedalens film om munskydd
Senast uppdaterad: 11 december 2020 09:12
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas