Folkinitiativ

Om tio procent av kommunens röstberättigade medlemmar begär folkomröstning i en viss fråga måste kommunfullmäktige ta ställning till om folkomröstningen ska genomföras. Det kallas folkinitiativ.

Har ett folkinitiativ väckts ska fullmäktige normalt sett se till att folkomröstningen genomförs. Det finns bara två tillfällen då kommunfullmäktige kan säga nej till att genomföra folkomröstningen.

  • Det ena är om den fråga som kommunmedlemmarna önskar rösta om är en fråga som inte får avgöras av kommunfullmäktige (till exempel om den ska avgöras av riksdagen istället),
  • det andra är om två tredjedelar av de närvarande fullmäktigeledamöterna röstar emot att genomföra folkomröstningen.

Hur folkinitiativ väcks

Den som vill väcka ett folkinitiativ måste under sex månader innan initiativet lämnas in samla in namnteckningarna från 10 procent av kommunens röstberättigade medlemmar. Utöver egenhändiga namnteckningar ska också följande uppgifter lämnas:

  • Uppgift om när namnteckningen lämnades (datum)
  • Namnförtydligande
  • Personnummer
  • Adressuppgift

Röstberättigad kommunmedlem är den som:

  • Är folkbokförd i kommunen
  • Har fyllt 18 år
  • Är medborgare i Sverige, Norge, Island eller ett EU-land; alternativt har varit folkbokförd i Sverige i tre år

Namnunderskrifterna och övriga uppgifter lämnas därefter in (skriftligen) till kommunen för behandling i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024 15:03
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas