Mandatfördelning, politiska partier och politiker

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, som hur samhället ska utvecklas, om skolor, omsorg, sophämtning och snöröjning.

Mandatfördelning i Härjedalens kommun

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av kommunmedborgarna genom allmänna val som hålls vart fjärde år. Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 31 ledamöter med 21 ersättare i kommunfullmäktige i Härjedalens kommun.

Eventuella politiskt oberoende/politiska vildar anges i i protokoll och övriga listor med (-).

Fördelning per parti av mandaten i kommunfullmäktige i Härjedalens kommun

Parti

Antal mandat

Centerpartiet4
Härjedalspartiet

2

Kristdemokraterna

1

Liberalerna

2

Moderaterna

5

Socialdemokraterna

8

Sverigedemokraterna

4

Vox humana

3

Vänsterpartiet

2

Politiskt styre

Partiernas fördelning i kommunfullmäktige utgår från valresultatet. I Härjedalens kommun styr Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som tillsammans bildar majoritet.

Politiker

Förtroendevald

Förtroendevald kallas den politiker som vid allmänna val vart fjärde år erhåller ett uppdrag att företräda kommunmedborgarna. Det är ett stort ansvar, men ger möjlighet att påverka den lokala samhällsutvecklingen. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som valt att engagera sig i kommunpolitik vid sidan av ett ordinarie jobb.

Kommunalråd

Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, är det enda politiska uppdrag som erhåller heltidsarvode i Härjedalens kommun. Att kunna ägna hela sin arbetstid åt kommunens arbete gör att kommunalrådet har en större insikt i de frågor som har betydelse för kommunen på lång och kort sikt.

Oppositionsråd

Representanten för den politiska oppositionen kallas oppositionsråd. I Härjedalens kommun är oppositionsrådets uppdrag arvoderat till 50 procent av heltid. Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn i det kommunala arbetet och oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskott.

Politisk vilde

Politiskt obeorende eller politisk vilde är en person som har ett mandat i en direktvald politisk församling utifrån sin partitillhörighet vid tiden för valet men som under gällande mandatperiod lämnat sitt parti och därmed inte tillhör något politiskt parti.

Statistik om kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare består till 65 procent av män och 35 procent av kvinnor. Medelåldern är 57 år, där den äldsta ledamoten eller ersättaren är född 1944 och den yngsta ledamoten eller ersättaren är född 2003.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 5 februari 2024 16:51
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas