Om protokoll

Publicerade protokoll från Härjedalens kommun saknar underskrifter. Kopior av originalprotokoll beställs hos kommunkansliet.

Protokoll publiceras ett antal dagar efter sammanträdet. Protokollet ska skrivas och undertecknas av ordförande (som ytterst ansvarar för protokollet) samt en justerare. Enligt kommunallagen ska protokoll justeras inom 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte. Protokoll från nämndens sammanträden beställs hos miljö- och byggförvaltningen.

Med hänsyn till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras digitalt.

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2024 15:03
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas