Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar med trygghet enskilt och tillsammans med andra aktörer. Många brott går att förebygga. För att det ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet och att vi samarbetar med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i det arbetet.

Medborgarlöften 2023-2024 mellan Polisen och Härjedalens kommun på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöften 2021-2022 mellan Polisen och Härjedalens kommun på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan är en nationell, brottsförebyggande metod där boende i samarbete med Polisen hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde.

Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten, framförallt genom att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Förutom detta är ett viktigt mål att bygga sociala nätverk och öka engagemanget i ett område.

Ta kontakt med grannsamverkan.jamtland@polisen.se. Skriv Härjedalen i ämnesraden på mejlet.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023 17:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas