Anmälan samhällsviktig verksamhet


Den kommun där verksamheten finns

Verksamhetens/företagets namn

Vilken verksamhet bedriver ni

Skriv ett nummer från listan på prioriterade elanvändare (se länk högst upp på sidan)

Motivera bedömd prioritet

Verksamhetens adress

Verksamhetens postnummer

Verksamhetens postort

Koden börjar alltid med siffrorna 735999 och skrivs utan mellanslag. GSRN-koden hittar du på elräkningen eller på elmätaren i fastigheten. Om det finns fler än en uttagspunkt måste samtliga GSRN-koder anges. Skriv i så fall GSRN-koderna på separata rader.

Det nätbolag som äger elnätet

Namn, mejladress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig/er
Senast uppdaterad: 27 september 2022 13:08
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas