Prioritering av elanvändare

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.

5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.

8. Övriga elanvändare

Senast uppdaterad: 15 september 2022 11:37
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas