Krisberedskap i hemmet

Foto: Jens Lindström, Scandinav.

Om samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt behövs en god hemberedskap för att tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme. Vi behöver kunna få information från medier och myndigheter och kommunicera med andra.

Förbered för att klara en kris

De gemensamma resurserna i samhället behöver i första hand prioriteras till de som är i störst behov av hjälp när en samhällsstörning inträffar. Det kan handla om längre elavbrott, störningar i transportsystemet eller i värsta fall krig. De allra flesta med­borgare behöver i ett sådant läge klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som du är van vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat, värme och att kunna ta emot samhällsinformation och kommunicera med andra. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. En utgångspunkt när du planerar är att klara dig själv i en vecka eller längre.

Grundbehov för att fungera normalt

Människan behöver tillgodose vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till mat, trygghet, vatten och värme ger det psykiska och fysiska effekter snabbt. Läs mer på dinsakerhet.se

Vatten

Brist på vatten är allvarligare än brist på mat. Det viktigt att du har tänkt igenom hur du kan ordna vatten, minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna, därefter behövs det mer. Har du husdjur behöver även des vatten.

Mat

Om du är frisk kan kroppen klara sig länge utan mat men du tänker och mår sämre utan mat. Se till att du har förberett dig med mat som tål förvaring hemma.

Värme

Det går snabbt att bli nedkyld även om det inte är så kallt. När man är kall blir rörelse- och tankeförmågan sämre. Ha varma kläder och filtar till hands och en plan för uppvärmning av hemmet.

Kommunikation

Vid en samhällsstörning är det viktigt att få veta vad som har hänt, hur du ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan även behöva komma i kontakt med anhöriga. En radio med batteri, vev eller solceller gör det möjligt tt ta del av samhällsinformation. Ha en lista med telefonnummer på papper.

Var källkritisk till all information.

Trygghet och sömn

Mental förberedelse för samhällsstörningar ger automatiskt större känsla av kontroll över situationen. Öka kunskapen kring risker i vardagen och vilka samhällsstörningar som kan inträffa genom att exempelvis gå en kurs. Sådana kurser finns hos Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sömn är viktigt för att fungera väl och fatta kloka beslut. Prioritera sömn för att klara av situationen.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024 15:10
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas