Posom - psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

Posoms uppgift är att hjälpa när samhällets resurser inte räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av olycka. Posoms samordningsgrupper finns i kommunens tätorter.

I Posom ingår räddningstjänst, socialtjänst, Polisen, Svenska kyrkan, förskola, skola, sjukvård, Hemvärnet och frivilligorganisationer.

Härjedalens kommun har en kommunal organisation för psykiskt och socialt omhändertagande, Posom, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd.

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 maj 2024 17:45
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas